PURMO Ventil Compact - Współczynniki korekcyjne

Współczynniki korekcyjne do doboru mocy cieplnej cieplnej grzejników płytowych PURMO dla parametrów innych niż 75/65/20°C

wspolczynniki korekcyjne

Tablica została opracowana dla współczynnika n = 1,3